Ägare, Styrelse, Chef, Anställd i ideell förening !

En ideell förening kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess verksamhet är ideell.

Definition av ideell förening

Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska vara utformad eller hur den ska verka. Det finns dock en stark tradition och praxis i Sverige om hur en ideell förening bör vara uppbyggd. Det som främst kännetecknar denna tradition är att föreningen ska vara uppbyggd i enlighet med demokratiska principer. Detta innebär att årsmötet är det högst beslutande organet som väljer en styrelse som leder arbetet mellan föreningsstämmorna. En annan central princip är att föreningen ska vara öppen. Personer som delar föreningens intresse skall ha möjlighet att bli medlem, delta i och påverka föreningens verksamhet. En ideell förening är alltid öppen för nya medlemmar vilka delar föreningens mål och intressen. Medlemmar behöver inte bidra med kapitalinsats. Vanligt är det däremot med en årlig medlemsavgift. En ideell förening skall verka för medlemmarnas intressen.

Ägare av föreningen är alla som är medlemmar i föreningen. Alltså äger alla sin lilla del. Alla medlemmar äger en lika stor del. Styrelsen är vald av föreningens medlemmar på årsmötet för att leda arbetet i enlighet med föreningens ändamål och med föreningens bästa som ledstjärna. Eventuellt anställda i föreningen skall jobba så att den dagliga verksamheten fungerar.

På ett enkelt sätt skulle man kunna förklara att det skall fungera såhär.

  1. Medlemmarna på årsmötet väljer styrelse.
  2. Styrelsen sköter den löpande verksamheten.
  3. Föreningen kan ha anställd personal för att utföra arbete. Det betyder då att styrelsen blir arbetsgivare. Och då styrelsen är utsedd av medlemmarna så innebär det att medlemmarna slutligen är de som är arbetsgivare i en ideell förening.
  4. Anställd chef och övriga anställda skall arbeta för föreningens bästa.
  5. Ingen anställd skall få bedriva konkurrerande verksamhet.

//Anders

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *