Att leka med andras pengar!

Ett svart hål för pengar

Ett svart hål för pengar

Hur man kan göra för att få leka med andras pengar, slippa betala själv och inte heller behöva ta risken vid ett eventuellt misslyckande…………

 1. Man ser till att vara chef på ett lämpligt ställe.
 2. Man duperar styrelsen och får styrelsen att tro att man skall spara pengar på iden som man presenterar.
 3. Sedan när man fått ett styrelsebeslut så är det ju klart. Bara att dra igång så fort som möjligt.
 4. Om styrelsen skulle förstå att de blivit lurade och försöka ändra sitt beslut så är det redan försent då projektet redan är påbörjat.

Skulle projektet visa sig bli en ekonomisk framgång så tar man naturligtvis åt sig hela äran själv då man var den som kom med förslaget.

Skulle det visa sig att det inte blir någon ekonomisk framgång med projektet så kan man bara skylla på styrelsen eftersom det finns ett officiellt styrelsebeslut på att driva projekt.

//Anders

Ägare, Styrelse, Chef, Anställd i ideell förening !

En ideell förening kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess verksamhet är ideell.

Definition av ideell förening

Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska vara utformad eller hur den ska verka. Det finns dock en stark tradition och praxis i Sverige om hur en ideell förening bör vara uppbyggd. Det som främst kännetecknar denna tradition är att föreningen ska vara uppbyggd i enlighet med demokratiska principer. Detta innebär att årsmötet är det högst beslutande organet som väljer en styrelse som leder arbetet mellan föreningsstämmorna. En annan central princip är att föreningen ska vara öppen. Personer som delar föreningens intresse skall ha möjlighet att bli medlem, delta i och påverka föreningens verksamhet. En ideell förening är alltid öppen för nya medlemmar vilka delar föreningens mål och intressen. Medlemmar behöver inte bidra med kapitalinsats. Vanligt är det däremot med en årlig medlemsavgift. En ideell förening skall verka för medlemmarnas intressen.

Ägare av föreningen är alla som är medlemmar i föreningen. Alltså äger alla sin lilla del. Alla medlemmar äger en lika stor del. Styrelsen är vald av föreningens medlemmar på årsmötet för att leda arbetet i enlighet med föreningens ändamål och med föreningens bästa som ledstjärna. Eventuellt anställda i föreningen skall jobba så att den dagliga verksamheten fungerar.

På ett enkelt sätt skulle man kunna förklara att det skall fungera såhär.

 1. Medlemmarna på årsmötet väljer styrelse.
 2. Styrelsen sköter den löpande verksamheten.
 3. Föreningen kan ha anställd personal för att utföra arbete. Det betyder då att styrelsen blir arbetsgivare. Och då styrelsen är utsedd av medlemmarna så innebär det att medlemmarna slutligen är de som är arbetsgivare i en ideell förening.
 4. Anställd chef och övriga anställda skall arbeta för föreningens bästa.
 5. Ingen anställd skall få bedriva konkurrerande verksamhet.

//Anders

!!!! Föda upp egna ridskolehästar !!!!

Ett sött föl är inte billigt

Ett sött föl är inte billigt

Är det ekonomiskt rimligt att föda upp sina egna hästar om man driver ridskola? Rent spontant sådär utan att ha ens räknat på detta så kändes det som om det var en ekonomisk risktagning. För det första så vet man aldrig vad det blir av ett föl, om det fungerar i ridskoleverksamhet eller inte. Det får man ju inte svar på förrän efter sisådär 4-5 år och då har man ju säkerligen haft en hel massa kostnader……….

Här kommer i alla fall en grov kostnadsuppskattning av vad det kan kosta att föda upp en egen ridskolehäst/ponny om man använder en redan ägd häst/ponny för avel.

 1. Inseminering: 12 000
 2. Ponny/häst går ej att använda i verksamheten på låt oss säga 9 månader vilket ger minskade intäkter på någonstans mellan: 60 000 – 80 000:-
 3. Kostnader för att hålla ponny/häst och föl under 11 månader + moms: Hö/hösilage 2 500 kg x 2 = 5 000:- Kraftfoder 1 000 kg x 3,50 = 3 500:- Strö 1 500 kg x 1 = 1 500:- Avmaskning av sto 7 x 120 = 840:- Hovvård 11 x 320 = 3 520:- Veterinär 1 x 800 = 800:- Avelsförsäkring = 5 000:- Diverse (registreringsavgift, övrigt foder, förbrukningsmaterial, el, vatten m.m. 5 000:- Totalt ca 36 000:- + moms = 45 000:-
 4. Boxplats för fölet tills dessa att fölet kan användas i verksamheten gissningsvis ca 5 år om man antar att en boxplats generar ca 1 000:- / månad i överskott så blir nettokostnaden på 5 år 55 000:- vid behov av plats 11 månader per år.
 5. Inridning av ponny/häst gissningsvis mellan 20 000 till 30 000:-

Summa ovan blir minimum 130 000:- alltså ETT HUNDRA TRETTIO TUSEN kronor och då har jag räknat lågt på förlorade intäkter och inridningen. Man skall också tänka på att det då inte ingå några som helst kostnader för den arbetstid som måste läggas ned på fölet under tiden till dess att fölet blivit häst kan börja användas på lektioner. Här kan man leka med tanken men runt 100 timmar per år eller knappt 2 timmar per vecka är nog inte högt räknat och då blir det ännu en kostnad på mellan 50 000 till 70 000:- som kommer till. Och då var vi helt plötsligt uppe i en massa pengar för en häst.

Det känns i alla fall för mig som som en ekonomiskt felaktig ide att som idell förening med ridskoleverksamhet börja föda upp egna hästar/ponnyer. Det måste bara vara bättre att köpa färdiga hästar som genererar intäkter istället för att föda upp hästar själv.

Man borde lätt kunna köpa 3 färdigutbildade hästar/ponnyer istället för en egen uppfödd.

//Anders